Creative Stuff

Scop

 

"Când lutul prinde viaţă... oferă viaţă"

 

Asociaţia socială "SATUL DE LUT" a fost înfiinţată în mai 2013, pe baza principiilor Economiei sociale

 

 

Are ca scop integrarea persoanelor aparţinând unor grupuri vulnerabile în viaţa socială, dar mai ales pe piaţa muncii, prin participarea acestora la constructia caselor naturale alături de voluntari. 

 

Atenţia noastră se îndreptă asupra  romilor, care sunt cunoscuţi pentru  experienţa lor în domeniul caselor din pământ, dar şi asupra persoanelor cu dizabilităţi, tocmai  pentru a demonstra că acestea nu au dizabilităţi, ci ablităţi pe care le putem pune în valoare, asupra copiilor externalizaţi, din casele de copii pe care îi putem învăţa cum să-şi contruiască o casă cu costuri mici şi asupra elevilor cu risc de abandon şcolar care prin participarea  la construcţia caselor ar  beneficia de o educaţie remedial, în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

 

Promovarea caselor naturale este unul dintre obiectivele Asociaţiei, iar viziunea noastră este ca tot mai mulţi copii cu rezultate bune la învăţătură,  proveniţi din familii cu venituri foarte mici sau fără venituri, să beneficieze de tabere gratuite în  “Satul de lut”, în care să desfăşoare diferite activităţi recreative şi educative.

Taberele vor putea fi oferite din veniturile realizate de asociatie prin organizarea de workshop-uri, ateliere de creatie, teambuilding-uri, diferite evenimente de promvare a caselor naturale şi a naturii.